من کجا بودم؟؟

من کجای این زمین بودم ؟؟؟ 

وقتی سایه های شوم شب تو را از روشنی ها دزدیدند و زنجیرهای سیاه اهنی

به دور دستانت گره خوردند.

من کجای این ساعت ها بودم؟؟

زمانی که تو در تنهایی خویش صدای خش خش زنجیر ها را می شنیدی

من شاید در تنهایی خود در خیابانها صدای خش خش برگهای پائیز را می شنیدم

من کجای این دقیقه ها بودم؟؟

وقتی تو در حیاط شبهای بلند ظلمت نگاهت به طناب سیاهی ها بود و سنگینی

این درد گلویت را می فشرد

من شاید به فکر طنابی بودم تا آن را بگیرم تا خود را به اوج برسانم

من کجای این ثانیه ها بودم؟؟

زمانی که تو قطره،قطره آب می شدی و همه ی وجودت اشک می شد

من شاید آن لحظه به تماشای گریه کردن یک شمع بودم

من کجا بودم؟؟

                                                                                                        

                                                       خاطرت را به خاطرم میسپارم

                                                                      

                     

/ 0 نظر / 13 بازدید