رنگهای دلارا

وقتی تو رفتی و از خود گذشتی بر پیشانی عشق عرق شرم نشاندی

حتی رنگهای زندگی ات در بوم نقاشی تو با رفتنت قطره، قطره چکیدند

این رنگها بودند که با سر انگشتان تو بر کاغذ سپید دلت معنا پیدا می کردند

این رنگها بودند که با دست و دلت یکی می شدند و بر بوم سپید زندگی تو نقش

می بستند،اما با رفتنت همه ی رنگها بوی باران گرفتند

در کجای این بوم اسمانیت پر گشودی و رفتی؟؟؟ بیا، بیا که رنگهایت همه از تو فریاد

می زنند و تو را می خوانند و تو را می خواهند.

کجایی که ببینی حتی رنگها یت نیز از تو خجل و شرمنده اند، چون سوختن و پر گشودن

تو را دیدند، اما... کسی صدا و نقش بستن بی گناهی انها را ندید                                                  

 

                                                  بیا که رنگهایت فریاد تو را دارند

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
زبیری

عرض تسلیت به خانواده دلارا - از طرف استاد خانم مردانی