اشک مهتاب ...

دستانم را که خالی از آغوش توست ، می بویم

باز عطر دلتنگی ، در میان دستهای اشک آلود من شناور است

و من خیره به گلدانی ترک خورده

کنار باغچه ی انتظار ، با سبدی از اشکهای رسیده ایستاده ام

این بار دستهایم را در گلدان می کارم

و با خاک خشکیده ی باغچه پنهان میکنم

و گلدان را بر لبه ی زخمی پنجره ، رو به نگاه مهتاب می گذارم

و منتظر می مانم

تا شب روز را رنگ کند و مهتاب با شبنم اشکهایش نوری تازه

به ستارگان ببخشد

بنگر ...

 قطره ای از اشک مهتاب به خاک بی جان گلدان من می چکد

و دستان من سبز می شود و از مرز ابر های آسمان می گذرد

 و مثل پیچکی ، ماه را در آغوش می کشد

آری ...

تو فانوس سپید شب بودی ، اما ...

من کوچه ی آسمانت را گم کرده بودم ، ولی عهد می بندم

 که با یادت همیشه سبز بمانم .

/ 124 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
درویش بی خویش

در شبهای عزیز قدر موقعیت اجرام آسمانی طوریست که بیشترین انرژیهای مثبت و روحنواز و جسم نواز از طرف کیهان بطرف زمین گسیل میشود. در این حالت بعلت نوع ساختار مغناطیسی بدن انسان و خطوط قوای مغناطیسی بدن، کسانیکه در این شبهای عزیز ایستاده باشند میتوانند بیشترین اثر پذیری را داشته باشند و بیشترین انرژی را دریافت کنند؛کسانیکه نشسته اند مقدار کمتر و کسانیکه خوابیده اند کمترین مقدار را دریافت خواهند کرد. [گل]

iهانی

سلا سلا بدو بدو بدو آب دستت بزار زمین برو پایین خودت می فهمی ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ┊  ┊┊  ┊┊ ✿ ┊  ┊┊ ✿✿ ┊  ┊┊  ┊  ✿✿ ┊ ✿ ★ ــــــ★ ــــــــ★ ــــــــــــــ★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــ★★ ــــــ★ ★ ــــــ★ ــــــــ★ ــــــــــــــ★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــ★★ ــــــ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ┊  ┊┊  ┊┊ ✿ ┊  ┊┊ ✿✿ ┊  ┊┊  ┊  ✿✿ ┊ ✿ آپـــــــــــــــــــــــــم ┊  ┊┊  ┊┊ ✿ ┊  ┊┊ ✿✿ ┊  ┊┊  ┊  ✿✿ ┊ ✿ آره درست فهمی دی آپم بدو بدو تا آپم سرد نشده نظر بزار

مهدی ف

درود بر بانو فروزان نازنین و مهربان!

محمد(سلام بر زندگی)

به خدا دست خودم نيست اگر می رنجم يا اگر شادی زيبای تو را به غم غربت چشمان خودم می بندم . من صبورم اما . . . چقدر با همه ی عاشقيم محزونم ! و به ياد همه ی خاطره های گل سرخ مثل يک شبنم افتاده ز غم مغمومم . من صبورم اما . . . بی دليل از قفس کهنه ی شب می ترسم بی دليل از همه ی تيرگی تلخ غروب و چراغی که تو را ، از شب متروک دلم دور کند. . . می ترسم

محمد(سلام بر زندگی)

من پس از مدتها فرصتي يافته ام تا كمي گريه كنم وبه تنهايي خود فكر كنم همه تنها هستيم هرچه با همديگر،تنهاتر گرد هم جمع شديم تا به تنهايي خود عمق دهيم جمع ما تنهايان جمع ما تنهايي هاست وچه وحشتناك است من پس از مدتها فرصتي يافته ام تا به تنهايي خود فكر كنم وبه تنهايي تو كه چه آسان رفتي....

محمد(سلام بر زندگی)

حافظ کنار عکس تو من باز نیت می کنم انگار حافظ با من و من با تو صحبت می کنم وقت قرار ما گذشت و تو نمی دانم چرا دارم به این بد قولیت دیریست عادت می کنم چه ارتباط ساده ای بین من و تقدیر هست تقدیر و ویران میکند من هم مرمت می کنم در اشتباهی نازنین تو فکر کردی این چنین من دارم از چشمان زیبایت شکایت می کنم نه مهربان من بدان بی لطف چشم عاشقت هر جای دنیا که روم احساس غربت می کنم بر روی باغ شانه ات هر وقت اندوهی نشست در حمل بار غصه ات با شوق شرکت می کنم یک شادی کوچک اگر از روی بام دل گذشت هر چند اندک باشد آن را با تو قسمت می کنم خسته شدی از شعر من زیبا اگر بد شد ببخش دلتنگ و عاشق هستم اما رفع زحمت می کنم[گل]

محمد(سلام بر زندگی)

یه شب خواب چشمامو بی خبر برد به دنیایی از اینجا ساده تر برد به دنیای گل و نور و ترانه میون لحظه های عاشقانه تو تنها دلخوشی تنها امیدی تو حرفی که نمی گفتم شنیدی تو با من بودی و من بی تو افسوس تو خورشیدی و من دنبال فانوس تو رقص ماه و خورشید و ستاره خودم رویاتو می دیدم دوباره میون خواب و بیداری نشستم هنوزم پیش چشمای تو هستم دکتر افشین یدالهی [گل]

آباندخت

سلام فروزان عزیز **** آه ای کبوتران سپید شکسته بال اینک به آشیانه دیرین خوش آمدید اما دلم به غارت رفته ست با آن کبوتران که پریدند با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه بازنگشتند

پژمان

سلام گرامی همانطور که در آخر متن عهد بسته اید همیشه سبز بمانید و تغییراتی در رنگ آمیزی منزل خود ایجاد کنید . امیدوارم که قطار وجودتون همیشه بر روی ریل های جاری در حرکت باشه و شمع وجودتون همیشه پر فروغ