ترازوی عدل

در دادگاه سیاهی ها ، بی گناهی تو را به جرم بزرگترین گناهت در یک سوی

ترازو نهادند و از خودگذشتگی تو را در طرف دیگر ترازو ، اما ......

در دادگاه عدل و قضاوت سفیدی ها با همه سپیدی خودشان در کنار

سیاهی ها رنگ باختند و تو را هم ، به جرم بی گناهی و هم به جرم از

خودگذشتگی به پای چوبه دار کشیدند  و تو فقط سکوت کردی و با رنگهایت

فریاد می زدی ولی کسی صدای این فریاد را نشنید . و تو قطره قطره چکیدی

و تو را به ذرات خاک و خانه سنگی ات سپردند .

                                                                                روحت شاد 

/ 1 نظر / 15 بازدید
بهنوش

تو این دنیا اصلا کسی رحم نداره عدل بر قرار نیست همه حرف خودشونو می زنند انگار صداتو نمی شنوند