تکه های نور

من هر شب آیه های نور را به دست قاصدکها می سپارم

تا آنها تکه های نور را به تو بدهند

و تو گاه و بیگاه به خواب من قدم می گذاری

و رد پایت را که سالها گم کرده بودم نشانم می دهی

هر تکه از نورهایی که برای تو می فرستم ، در روح سپید تو نقاشی

می شوند و تو ماه آسمان شبهای من می شوی

ومن برای تو همیشه می نویسم

باشد که همیشه روح بزرگت شاد باشد ...

                                                         دوستی که همیشه دوستت دارد

                                                                             فروزان

/ 2 نظر / 14 بازدید
نسترن

پیامت جالب بود . امیدوارم روح دوستت در آرامش باشه .

راسخی- قشم

کاش می شد زندگی را رجم کرد در کویری تشنه تر از فاصله مرکبی از جنس فرداها گزید یاد را کوچاند از این قافله ... به یاد همه ی بیگناهان عالم که شاید بیگناهی تنها بهانه پروردگار برای برگشت آنها به بهشت بوده ....