کاش می شد...

کاش می شد تو را از فرشته ها پس گرفت و فردا را به تو بخشید

کاش می شد دوباره لبخند زیبای تورا در قاب شیشه ای لحظه ها دید

کاش می شد دستانت را گرفت و با بوسه های نسیم بهاری نوازش  کرد 

کاش می شد صدایت را از میان آیه های سبز نور شنید

کاش می شد آسمان را در چشم های بارانی تو دید

کاش می شد یک باره دیگر بوم زندگی طعم نقش های تو را می چشید.

                                            کاش آینه یک باره دیگر به تو لبخند می زد

                                                                    

/ 0 نظر / 13 بازدید