دلارآ

من فروزان دوست دلارا دارابی این مطالب را به یاد او می نویسم تا شاید بتوانم اینگونه بغض در گلوی خود را بشکنم و روح او را شاد کنم و برای خانواده اش از خداوند متعال صبر بخواهم . بر در خانه سنگی ات بوسه می زنم دلارای عزیزم

تا آسمان ...

دیروز آسمان در دستان زمین جان سپرد . . . شگفتا!!! آسمان تا آسمان پر گشود. {دل آرای عزیز بدون حضورت بهار را چگونه معنا کنم}
/ 23 نظر / 20 بازدید
مهر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
14 پست