دلارآ

من فروزان دوست دلارا دارابی این مطالب را به یاد او می نویسم تا شاید بتوانم اینگونه بغض در گلوی خود را بشکنم و روح او را شاد کنم و برای خانواده اش از خداوند متعال صبر بخواهم . بر در خانه سنگی ات بوسه می زنم دلارای عزیزم

» هفت بوسه ... :: ۱۳٩٠/٧/٦
» زخم های ماندگار ... :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» روز پر کشیدن ... :: ۱۳٩٠/٢/٧
» تقدیر... :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» تا آسمان ... :: ۱۳٩٠/۱/۱
» بی تاب... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» پرواز ... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» جرعه ای از غروب ... :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» تا خدا ... :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
» بالهای پنجره ... :: ۱۳۸٩/۸/٢
» دلگیر ... :: ۱۳۸٩/٧/۱٢
» بوسه ی تولد ... :: ۱۳۸٩/٧/٦
» نامه هایت ... :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» برای تولد خواهرم :: ۱۳۸٩/٦/۱۱
» اشک مهتاب ... :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» پناهم بده ... :: ۱۳۸٩/٤/٢۱
» در میان رنگ های خدا ... :: ۱۳۸٩/٤/۱٥
» برای خواهرم غزاله ... :: ۱۳۸٩/٤/٧
» من و تو ... :: ۱۳۸٩/٤/۱
» برای رسیدن به تو ... :: ۱۳۸٩/۳/٢٧
» آسمان ... :: ۱۳۸٩/۳/۱٠
» سکوت ... :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
» همین روزها ... :: ۱۳۸٩/٢/٧
» انتظار ... :: ۱۳۸٩/۱/٢٦
» بغض ... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۸
» غم نامه ... :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٤
» دستان زیبای هنرمند او ... :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» پروانه ... :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
» به یاد دوست ... :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
» لب سنگ ... :: ۱۳۸۸/۱۱/٥
» خانه ی دوست ... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» دوست من ... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
» نفرین ... :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
» فاصله ها ... :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
» تصو یر تو در آ ینه... :: ۱۳۸۸/٩/۱٧
» یاس... :: ۱۳۸۸/٩/۱٧
» جمعه ی تلخ... :: ۱۳۸۸/٩/٩
» چرا...؟؟؟ :: ۱۳۸۸/٩/٧
» به د نبال نشانی از تو... :: ۱۳۸۸/٩/۱
» پدر از تو می گفت... :: ۱۳۸۸/۸/٢٩
» انتظار مادر... :: ۱۳۸۸/۸/٢۸
» زمزمه ی باد... :: ۱۳۸۸/۸/٢۸
» نمی دانم؟؟؟ :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» پیام تسلیت :: ۱۳۸۸/۸/٢٥
» الفبای حجله... :: ۱۳۸۸/۸/٢٥
» برای دلارآ... :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» کاش می شد... :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» دفتر خاطرات :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» من کجا بودم؟؟ :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» رنگهای دلارا :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» ترازوی عدل :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
» تکه های نور :: ۱۳۸۸/۸/۱٩
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
نوشته شده در ساعت توسط مدیر |

Design By : Night Melody